SUNSHINE EXPRESS
Định vị bưu phẩm
HOTLINE :     097 999 2999
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo
Hà Nội
HCM
Skype
Hà Nội
My status
Văn bản pháp quy

 

Vui lòng click chuột để tải về:

 

Số hiệu văn bản

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Lĩnh vực

Nội dung trích yếu

Ngày ban hành

47/2011/NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định

Bưu chính

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của luật bưu chính

17/06/2011

05/2011/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

Báo chí; Xuất bản; Bưu chính; Viễn thông; CNTT, điện tử

Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

28/01/2011

49/2010/QH12

Quốc hội

Luật

Bưu chính

Luật Bưu chính

28/06/2010

02/2007/QĐ-BBCVT

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Quyết định

Bưu chính

Về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát

30/01/2007

01/2007/TT-BBCVT

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Thông tư

Bưu chính

Hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do bưu chính Việt Nam cung ứng

03/01/2007

Từ khóa bài viết: