SUNSHINE EXPRESS
Định vị bưu phẩm
HOTLINE :     097 999 2999
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo
Hà Nội
HCM
Skype
Hà Nội
My status
Chỉ tiêu chất lương dịch vụ

 

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Vui lòng tham khảo các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ công công bố của

Công ty cổ phần chuyển phát nhanh SUNSHINE:

1. Các dịch vụ cung cấp:

       - Dịch vụ cơ bản

       - Dịch vụ gia tăng

2. Chỉ tiêu thời gian toàn trình

3. Địa danh thu phát

4. Hệ thống bảng giá

5. Giải quyết khiếu nại và bồi thường

       - Quy định về xử lý khiếu nại

       - Quy định về bồi thường

Từ khóa bài viết: